Remove Navbar

Monday, December 6, 2004

童言童語話說昨晚,我那不識相的老妹拿著一疊"阿姨"的合照去煩貢丸弟弟。
毛姑:「家豪,哪個阿姨最漂亮啊?」...........

貢丸:「毛姑」最漂亮...
貢丸:「毛姑」...
貢丸:「毛姑」.......


............「那我可以去看電視了嗎?」

哈哈哈.........

No comments:

Post a Comment